CZ   |   DE   |   ENG

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

www.fmstransfer.eu                            Inteligentní outsourcing výrobních kapacit
Outsourcing jako opatření proti hospodářskému poklesu

Právě skončená hospodářská krize ukázala jasně:

- Pružnost výrobních kapacit umožňuje projít krizí bez závažných škod. V nejlepší pozici jsou přitom firmy, které podstatnou část své výroby outsourcovaly

- Štíhlá a na klíčový byznys orientovaná firemní struktura je nejenom konkurenční výhodou, ale funguje také jako obrana proti poklesu nebo dokonce krizi

- Výrobní náklady, které neprocházejí stálou optimalizací i v dobách konjunktury, mohou v době krize znamenat konec firmy

S klíčovými kompetencemi outsourcing výrobních činností a krizový management jsme zkušenými specialisty pro výstavbu nebo restruktualizaci výrobních jednotek v zemích střední a východní Evropy (CEE), zejména v České republice, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Srbsku a na Slovensku.

Projekty, které jsme uskutečnili v uplynulých 20 letech, zajistily perspektivní pracovní pozice pro více než 2.000 zaměstnanců.

Dokončili jsme projekty s různým „stupněm outsourcingu“ a tím jsme získali jedinečný soubor zkušeností, zejména v oborech strojírenství, vstřikování plastů a nástrojařství.

Spektrum našich služeb sahá od podpory při výstavbě nových výrobních jednotek v zemích CEE až k pozici dodavatele výrobních služeb, který na vlastní účet postaví výrobní jednotku „na míru“ zákazníkovi a tuto jednotku potom provozuje.

Zákazník odebírá výrobky nebo služby této výrobní jednotky na základě smluvních podmínek, bez toho, že by sám investoval.
Šetří tím čas, náklady a často enormní organizační potíže s výstavbou a náběhem provozu nové výrobní jednotky v zemi s rozdílnou hospodářskou kulturou.

Našim zákazníkům nabízíme opci, tuto výrobní jednotku po náběhu produkce zcela nebo částečně převzít a začlenit do vlastní firemní struktury.Našim sídlem je Brno, od středověku křižovatka důležitých evropských obchodních cest jak ve směru sever – jih, tak východ – západ. Po pádu železné opony na začátku 90 -tých let se Brno stalo dynamicky se rozvíjejícím obchodním a průmyslovým centrem v srdci sjednocující se Evropy. Proto je Brno ideální základnou pro využití potenciálu rozvíjejících se trhů v zemích CEE.
         
 
Copyright @ 2009 FMS Transfer s.r.o.